Ria Blokker

Ria Blokker is een expert partner op het gebied van duurzaamheid van Assum Advies.  Zij is vele jaren werkzaam geweest bij een regionale overheidsorganisatie, onder andere actief als adviseur energiebesparing bij bedrijven en duurzaamheid in de brede zin van het woord op het gebied van duurzaam bouwen, efficiënt afvalbeheer en circulair materiaalgebruik. Ria is enthousiast en betrokken en sinds haar switch naar duurzaamheid in 2003 is haar passie bedrijven te motiveren en te activeren om energiebesparing en duurzaamheid mee te nemen in de bedrijfsvoering en de daaraan gerelateerde efficiency in beeld te krijgen.

Wil je meer weten over wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzaamheid voor je bedrijf en toekomstgericht handelen en wil je daarbij hulp hebben, dan is het goed mogelijk dat je in Ria je expert Partner vindt.

Profiel

Ria  is een enthousiaste en betrokken professional die zowel zelfstandig dan wel in teams kan functioneren.  Zij ziet mogelijkheden voor verbinding, samenwerking en kennisdeling en vindt het interessant om bedrijven op het juiste spoor te zetten om (verder) te gaan verduurzamen. Haar lange ervaring, ook in de beginjaren dat duurzaamheid nog een geitenwollen sokken onderwerp was, heeft haar geleerd hoe mooi het is wanneer de resultaten van de verduurzaming zichtbaar worden.

Ervaring

Ria heeft veel ervaring opgedaan bij internationale ondernemingen (in de bagger-, sea-survey- en offshore sector), waarna zij aan de andere kant van de tafel beland is bij een overheidsorganisatie. Door deze ervaring begrijpt zij de taal van de ondernemer.

Ria heeft ervaring als het gaat om directe contacten met bedrijven en lokale overheden, het organiseren van samenwerkingsverbanden zowel gebiedsgericht (bedrijventerreinen) als sectorgericht (onder andere de zorgsector en scholen) en het wegwijs maken in de regelgeving en subsidiemogelijkheden.  Verder heeft Ria interne trainingen op het gebied van duurzaamheid verzorgd.

Achtergrond van Ria

Een niet alledaagse achtergrond. Na haar MULO en Schoevers diploma’s werkte Ria als secretaresse bij Forbo Krommenie, Stevin Baggeren (Beverwijk), Intersite Surveys (Haarlem) en Lauritzen/Ensco Offshore (Beverwijk). Daarna is zij ruim 20 jaar in dienst geweest bij een regionale overheidsorganisatie, waar zij zowel via interne en externe opleidingen de mogelijkheid heeft gekregen om door te groeien en de taak als adviseur duurzaamheid vorm te geven. Voor de regio IJmond is dit een hoofdonderwerp geworden, we leven in een zeer  kwetsbaar gebied als het gaat om luchtkwaliteit en een schoon leef- en werkmilieu.

Neem contact op met Ria en ontdek hoe zij u kan helpen

Ons team

Leer ons team kennen en ontdek hoe Assum Advies uw bedrijf kan helpen.