Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Assum Advies: Uw Partner voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In elk bedrijf is MVO een belangrijk onderwerp voor nu en de toekomst. Denk daarbij aan wetgeving over duurzaamheid, verplichte rapporteringen, eisen van uw klanten en leveranciers en verwachtingen van uw medewerkers. Kortom, MVO gaat onderdeel uitmaken van het DNA van uw organisatie en een goed beleid en invulling daarvan is cruciaal voor de toekomst van uw bedrijf.

waarmee kunnen wij u helpen

Assum Advies kan in veel gevallen u helpen om de juiste richting te bepalen en samen te bekijken welke eerste stappen genomen kunnen worden om MVO een plek in uw organisatie te geven en waar mogelijk aan te sluiten bij de 17 doelen voor een duurzamere wereld, vastgesteld door de VN.

voorbeelden van thema's

 

  1. U overweegt om serieus aan de slag te gaan met MVO en dit ook te laten zien in uw producten, bedrijfsvoering, bedrijfsmiddelen en bij uw personeel. U kent de duurzame ontwikkelingen maar wilt toch graag sparren over verdere mogelijkheden. Denk aan lokale initiatieven voor bedrijven, of welke doelen passen het beste bij uw bedrijfsvoering. En hoe kunt u deze doelen vermelden in de rapportage richting uw accountant en wat is daarvoor nodig?
  2. U bent nog niet volledig bekend met de voordelen van MVO, zoals kostenbesparing op het gebied van energie, het verbeteren van uw imago, optimaal zorgdragen voor uw personeel, uw wagenpark zo inrichten dat vervanging in de toekomst schoon is. Maar ook hoe u opgewekte energie met bijvoorbeeld zonnepanelen kunt inzetten voor meerdere doelen, zijn er mogelijkheden om producten zo te ontwerpen dat ze circulair worden toegepast of kunt u er voor zorgen dat afval beperkt wordt of nog beter wordt gescheiden.
  3. U heeft moeite met het vinden van het juiste personeel; de huidige generatie vindt het vaak fijn om bij een toekomstgericht bedrijf te werken. Door MVO te omarmen, trekken bedrijven meer talent aan en behouden ze hun medewerkers beter.
  4. U wilt weten waar uw bedrijf qua MVO staat. Wij kunnen zorgen voor een doorlichting van uw bedrijf op het gebied van MVO. Wij kunnen u ook verbinden met regionale kennispartijen en aansluiten bij lokale initiatieven, waarbij ook kostenbesparende factoren een rol kunnen spelen.
  5. U wilt uw toekomstgerichte kansen in beeld brengen waarmee u al op korte termijn een deel daarvan in de praktijk zou kunnen brengen, veelal begint het bij de huisvesting en een goede werkomgeving.
  6. U heeft al een MVO plan, maar u wilt dat graag eens door een onafhankelijke partij laten beoordelen en erover van gedachten wisselen.

Dit zijn voorbeelden van vraagstukken die wij van meerdere ondernemers en managers horen en ongetwijfeld zijn er nog veel meer vragen waar u mee zit. Onze adviseurs die zijn verbonden aan het domein Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben veel ervaring om hierover met u van gedachten te wisselen.

 

Wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Uw Partner in MVO

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten

Assum Advies is een recent opgericht Advies buro, maar toch willen wij alvast een aantal uitgevoerde opdrachten als voorbeeld met u delen.

Op naar een stralende toekomst

Persoonlijke holding

Herstructurering en overname