Marjan Ruiter

Marjan Ruiter is naast senior beleidsadviseur in een algemeen ziekenhuis ook trainer, coach en vertrouwenspersoon binnen verschillende andere organisaties. Als kwaliteitsadviseur heeft Marjan veel ervaring in het onderzoeken van calamiteiten waarbij oprecht luisteren, leren begrijpen en een onderzoekende houding van belang zijn. Deze competenties neemt zij ook mee in haar rol als vertrouwenspersoon.

De combinatie van kennis van bedrijfsprocessen en haar empathisch vermogen maakt dat Marjan in staat is om zowel naast de werkgever als de werknemer te staan wanneer er sprake is van verstoorde werkverhoudingen.

Profiel

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon, zet Marjan zich in voor sociale veiligheid op de werkvloer door het bieden van opvang, begeleiding en advisering bij individuele meldingen over ongewenste omgangsvormen (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld).

Marjan biedt een veilige plek aan medewerkers om hun verhaal te vertellen en samen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om uit een ongewenste situatie te komen.

De melder kan hierbij rekenen op een luisterend oor en alle tijd die nodig is om samen een oplossing te zoeken in een vaak ingewikkelde situatie. De melder behoudt hierin te allen tijde zelf de regie.

Ook bij een vermoeden van integriteitsschending of een (maatschappelijke) misstand die schade kan toebrengen aan de organisatie of maatschappij kan Marjan zowel de melder als de werkgever ondersteunen bij een meldprocedure.

Interne startende vertrouwenspersonen kunnen bij haar terecht voor begeleiding en coaching.

Ervaring

Marjan heeft jarenlange ervaring in haar rol als vertrouwenspersoon waarin zij werknemers begeleid wanneer zij grensoverschrijdend gedrag ervaren.

Daarnaast heeft zij ervaring met het geven van voorlichting over grensoverschrijdend gedrag, het opstellen van een klachtenprocedure en beleid en het adviseren van de werkgeven over sociale veiligheid binnen de organisatie.

Achtergrond van Marjan

Na een juridische opleiding en een korte loopbaan in het bedrijfsleven maakte Marjan, vanuit een behoefte naar zingeving, een bewuste stap naar de zorg. Zij liet zich omscholen tot verpleegkundige om anderen te kunnen ondersteunen in kwetsbare momenten in hun leven. Zij leerde dat, naast medische interventies, het geven van oprechte aandacht minstens zo helend is.

Gedurende haar gehele loopbaan in de zorg,  in verschillende leidinggevende en beleidsmatige functies, bleef zij oog houden voor oprechte aandacht voor patiënten en collega’s. Een rol  als intern vertrouwens-persoon was dan ook een logische stap.

Inmiddels is zij naast haar functie als senior beleidsadviseur in een algemeen ziekenhuis ook als zelfstandig ondernemer binnen andere organisaties actief als  externe vertrouwenspersoon en begeleider van interne vertrouwenspersonen.

Naast werken en ondernemerschap besteed zij haar vrije tijd sportief samen met echtgenoot en 2 zonen. Tennis is haar grote passie.

Neem contact op met Marjan en ontdek hoe Marjan je kan helpen

Ons team

Leer ons team kennen en ontdek hoe Assum Advies uw bedrijf kan helpen.