José Schoonenberg

José Schoonenberg is een expert partner op het gebied van life coaching en is vertrouwenspersoon. Zij is  al vele jaren werkzaam als paramedicus in de gezondheidszorg. Daarnaast is zij werkzaam als life coach én als mentor en vrijwilligster bij de Luisterlijn. Als voormalig documentairemaakster bij de lokale omroep was zij altijd op zoek naar het verhaal achter het verhaal om op deze manier haar steentje te kunnen bijdragen aan een beter begrip voor specifieke doelgroepen in de maatschappij.

Haar eigenschappen het goed zonder oordeel kunnen luisteren, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en integriteit wil zij graag inzetten in de taakgebieden van vertrouwenspersoon en life coach.

Profiel

José heeft een goed inzicht in sociale verschijningsvormen zoals discriminatie, geweld en agressie, (seksuele) intimidatie, pesten en conflicten. Zij heeft kennis van de klachtenprocedures, klachtencommissies, de Arbowet en De Wet Bescherming Klokkenluiders. Zij kent haar eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

José heeft een overbruggende, rustige, open en inspirerende manier van communiceren.

Ervaring

José heeft een lange ervaring als paramedicus in de gezondheidszorg. Naast het werken als life coach en als mentor bij een vrijwilligersorganisatie, heeft zij ook een bedrijf gehad in het maken van human interest documentaires. Zij heeft onder andere projecten gedaan voor de gemeente Amsterdam, Hogeschool Utrecht en De Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Achtergrond van José

Na de MMS (5-jarige middelbare meisjesschool) volgde José de opleiding voor radiologisch laborant en de opleiding voor technisch oogheelkundig assistent in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, alwaar zij ook werkzaam was. In een latere periode in haar werkzame leven volgde zij een opleiding tot cameravrouw en documentairemaker bij cineast Frans Bromet in Ilpendam. Bij Stichting Welsaen in Zaandam volgde zij de basis- en vervolgopleiding journalistiek. In een nog latere periode deed zij de basisopleiding gezondheidspsychologie bij het NHA, vervolgens de opleiding tot life coach en de opleiding transsectionele analyse beide bij  het Civas. Hierna volgde zij de opleiding tot vertrouwenspersoon plus verdieping integriteit bij het LIVP.

José is gehuwd, moeder van twee dochters en oma van zes kleinkinderen. José houdt van sporten, wandelen in de natuur, theaterbezoek, acteren binnen een trainingsacteur groep, zingt in een popkoor en is na haar pensionering nog steeds een dag in de week werkzaam als paramedicus.

Ons team

Leer ons team kennen en ontdek hoe Assum Advies uw bedrijf kan helpen.