Pauline Bokma

Pauline Bokma is met haar juridische kennis expert partner bij Assum Advies. Op verschillende terreinen is Pauline als jurist werkzaam geweest. Zij is in 1983 begonnen als advocaat bij een middelgroot kantoor te Amsterdam. Ook heeft zij als bedrijfsjurist bij een internationale onderneming gewerkt. Bij de Gemeente Den Haag en vervolgens de Rijksoverheid heeft zij als coördinerend juridisch adviseur de afgelopen jaren gewerkt.

Pauline weet wat het betekent om te adviseren op het gebied van (bouw) contracten en de aanbesteding van grote bouwprojecten, onroerend goed, ondernemingsrecht, schades, aansprakelijkheid en intellectuele eigendom. Daarnaast is zij betrokken geweest bij  diverse overnames, privatiseringen en faillissementen. Vanuit haar ervaring als advocaat kan zij uw proceskansen in een gerechtelijke procedure goed inschatten en u hierover adviseren. Zij is bekend met de werkwijze van overheidsinstanties en zal u ook daar graag over adviseren.

Profiel

Pauline is een kritisch maar vooral praktisch ingesteld jurist. Zij houdt er van om samen met anderen issues te doorgronden om tot de beste oplossing te komen. Heldere communicatie vindt zij belangrijk. Zij staat er om bekend snel tot een advies te komen en zaken in goede banen te leiden. Pauline heeft veel met andere disciplines, zoals technisch en financieel adviseurs, samengewerkt zodat zij hun taal verstaat en zij op het raakvlak van techniek, financiën en het juridische kan samenwerken en adviseren.

Ervaring

Als advocaat heeft Pauline veel geprocedeerd, met name op het gebied van verzekeringsrecht, intellectuele eigendom en familierecht. Ook was zij toen curator bij verschillende faillissementen. Als bedrijfsjurist bij een internationale onderneming kreeg zij ervaring met overnames, vennootschapsconstructies en overeenkomsten van opdracht. Bij de Gemeente Den Haag heeft zij de civielrechtelijke advies afdeling opgericht. Pauline heeft toen verschillende privatiseringen begeleid, huurcontracten opgesteld en op het terrein van aanbestedingsrecht geadviseerd. Bij de Rijksoverheid is zij voor Rijkswaterstaat werkzaam geweest en heeft gezorgd voor de contractvoorbereiding en aanbesteding van de zogenaamd “grote projecten”. Denk daarbij aan de aanleg van de Tweede Coentunnel, Groot Onderhoud Ringweg Amsterdam, aanleg Grote Zeesluis IJmuiden en de renovatie van de Afsluitdijk.

Achtergrond van Pauline

Pauline heeft civiel recht aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Als student was zij werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek. Na haar studie begon ze als advocaat-stagiaire bij Goudsmit & Branbergen Advocaten en werd zij daar volwaardig advocaat. Na enkele jaren bij Ceteco te hebben gewerkt is zij teruggekeerd naar de advocatuur en wel bij Van der Steenhoven, Kolle en Gilhuis Advocaten. Toen Pauline kinderen kreeg heeft zij de overstap gemaakt naar de Gemeente Den Haag en heeft zij na 8 jaar haar plek gevonden bij Rijkswaterstaat. Pauline heeft 2 volwassen kinderen, houdt erg van tennissen, lange wandelingen maken en skiën. Ook creatief uit zij zich graag, zoals mooie creaties maken van klei en edelmetalen.

Neem contact op met Pauline en ontdek hoe zij u kan helpen

Ons team

Leer ons team kennen en ontdek hoe Assum Advies uw bedrijf kan helpen.