Op naar een stralende toekomst

Dat was de naam van een programma dat we mochten begeleiden bij een industriële dienstverlener in het MKB. Een uitstekend lopend bedrijf met een directie die zich bewust was van het feit dat marktomstandigheden kunnen veranderen en dat invloeden van buitenaf, zoals Covid, van invloed kunnen zijn op de resultaten.   Maar hoe ga je daarmee om?.  Een onderdeel van onze aanpak, is de toekomstbestendigheidsscan waarmee de gezondheid en aantrekkelijkheid van een onderneming in beeld kan worden gebracht en besproken kan worden in het management team. De gesprekken over de uitkomsten van de scan kunnen leiden tot nieuwe gedeelde  inzichten en strategische initiatieven. Een voorbeeld van zo’n initiatief bij deze onderneming is om de commerciële effectiviteit te vergroten door het introduceren van accountmanagement door de projectleiders en het proactief benaderen van gewenste klanten.  Assum Advies gaat nu de tweede fase in bij  deze klant om het management team te leren hoe strategisch managen onderdeel kan uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Persoonlijke holding

Herstructurering en overname

Verkoop webwinkel